Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Medtronic Slovakia s. r. o.

46410759

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Karadžičova 12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

24.08.2017

Nie je

19194

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.

36663051

Gogoľova 18, 852 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.07.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021