Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19193

24.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 24.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 24.08.2017 Mgr. Juraj Petrakovič
Od 24.08.2017 Ing. Ján Zigo
Od 24.08.2017 Mgr. Peter Juran
Od 24.08.2017 Ing. Ján Jašek
Od 24.08.2017 PhDr. Viera Jančovičová
Od 24.08.2017 Ing. Marián Gavorník
Od 24.08.2017 Bc. Andrea Kukumbergová
Od 24.08.2017 Mgr. art. Jakub Liška MRes.
Od 02.02.2019 Ing. Ján Bača
Od 02.02.2019 Ing. Peter Jakabovič
Od 02.02.2019 PhDr. Naďa Kovárová
Od 02.02.2019 Peter Macháček
Od 02.02.2019 Miroslav Ochaba
Od 02.02.2019 Ing. Božena Uherčíková
24.08.2017 - 01.02.2019 JUDr. Artur Soldán
24.08.2017 - 01.02.2019 Michal Petrík
24.08.2017 - 01.02.2019 JUDr. Igor Zelník
24.08.2017 - 01.02.2019 Ing. Peter Majtán
24.08.2017 - 01.02.2019 Katarína Machatová
24.08.2017 - 01.02.2019 JUDr. Dominik Bučurič

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.01.2020 23.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
16.08.2019 16.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
05.02.2019 02.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
25.06.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.01.2020
22.01.2020
15.08.2019
01.02.2019
23.08.2017

15.07.2020

15.07.2020