Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TEPLO MODRA, s.r.o.

43805426

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Šúrska 5, 90001 Modra, Slovenská republika

24.08.2017

Nie je

19193

Oprávnená osoba

REVICKÝ a partneri s. r. o.

36863882

Krčméryho 16, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Mgr. Juraj Petrakovič
Ing. Ján Zigo
Mgr. Peter Juran
Ing. Ján Jašek
PhDr. Viera Jančovičová
Ing. Marián Gavorník
Bc. Andrea Kukumbergová
Mgr. art. Jakub Liška MRes.
Ing. Ján Bača
Ing. Peter Jakabovič
PhDr. Naďa Kovárová
Peter Macháček
Miroslav Ochaba
Ing. Božena Uherčíková

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

16.08.2019

16.08.2019

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.09.2019

23.09.2019