Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SLUŽBY MODRA, s. r. o.

43805426

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Šúrska 5, 90001 Modra, Slovenská republika

24.08.2017

Nie je

19193

Oprávnená osoba

REVICKÝ a partneri s. r. o.

36863882

Krčméryho 16, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Mgr. Juraj Petrakovič
Ing. Ján Zigo
Mgr. Peter Juran
Ing. Ján Jašek
PhDr. Viera Jančovičová
Ing. Marián Gavorník
Bc. Andrea Kukumbergová
Mgr. art. Jakub Liška MRes.
Ing. Ján Bača
Ing. Peter Jakabovič
PhDr. Naďa Kovárová
Peter Macháček
Miroslav Ochaba
Ing. Božena Uherčíková

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.01.2020

23.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020