Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19132

23.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.11.2018
Od 23.08.2017
23.08.2017 - 14.11.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 23.08.2017 Ing. Vojtech Čičmanec
Od 29.08.2019 Vladimír Baran
Od 29.02.2020 Ing. Lenka Balkovičová
Od 29.02.2020 Ing. Ján Šufliarsky
Od 29.02.2020 Ing. Radoslav Vazan
Od 29.02.2020 PhDr. Alexandra Pivková
Od 29.02.2020 MUDr. Ján Nosko
Od 29.02.2020 Ing. Dalibor Surkoš
Od 29.02.2020 JUDr. Tomáš Ábel
Od 29.02.2020 JUDr. Katarína Macháčková
Od 29.02.2020 Ing. Ján Lichanec
23.08.2017 - 08.01.2019 Viera Krakovská
23.08.2017 - 23.11.2017 Ing. Marek Žabka
23.08.2017 - 23.11.2017 Ing. Ján Šufliarsky
23.08.2017 - 23.11.2017 Mgr. Peter Antal

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.02.2020 17.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
08.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.02.2020
28.08.2019
08.01.2019
14.11.2018
23.11.2017
22.08.2017

25.09.2020

26.09.2020