Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

StVS - servising,s.r.o.

44 935 668

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

23.08.2017

Nie je

19132

Oprávnená osoba

JUDr. Ďurčeková s.r.o.

36863254

Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Vojtech Čičmanec
Vladimír Baran
Ing. Lenka Balkovičová
Ing. Ján Šufliarsky
Ing. Radoslav Vazan
PhDr. Alexandra Pivková
MUDr. Ján Nosko
Ing. Dalibor Surkoš
JUDr. Tomáš Ábel
JUDr. Katarína Macháčková
Ing. Ján Lichanec

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.02.2020

17.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020