Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

19011

18.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 13.02.2020
Od 13.02.2020
Od 13.02.2020
Od 13.02.2020
Od 13.02.2020
Od 13.02.2020
18.08.2017 - 12.02.2020
18.08.2017 - 12.02.2020
18.08.2017 - 12.02.2020
18.08.2017 - 12.02.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 13.02.2020 Peter Pagáč
18.08.2017 - 12.02.2020 Ing. Milan Roman

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.07.2020 06.07.2020 iný dôvod
13.02.2020 13.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.02.2019 22.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2018 15.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
12.02.2020
21.02.2019
07.12.2017
17.08.2017

24.11.2020

25.11.2020