Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VEPOS - SKALICA s.r.o.

34121633

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Rybničná 1, 90901 Skalica, Slovenská republika

18.08.2017

Nie je

19011

Oprávnená osoba

Mgr. Michal Gubric

50652249

Zvonová 880/19, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Peter Pagáč

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.07.2020

06.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021