Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18923

17.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.08.2017
Od 17.08.2017
Od 17.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
14.01.2020 14.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2019 23.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
19.01.2018 18.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
07.11.2017 07.11.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.07.2018
16.08.2017

22.10.2020

23.10.2020