Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Albertina icome Bratislava s.r.o.

35681811

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Cukrová 14, 813 39 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

17.08.2017

Nie je

18923

Oprávnená osoba

Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.

36857548

Nám. SNP 3, 91701 Trnava, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.02.2024

06.02.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.02.2024

25.02.2024