Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18832

16.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 09.03.2023
Od 09.03.2023
22.02.2018 - 08.03.2023
22.02.2018 - 08.03.2023
Od 16.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.01.2024 18.01.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
24.07.2023 20.07.2023 iný dôvod
01.03.2022 26.02.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
23.08.2021 22.07.2021 iný dôvod
25.02.2021 15.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
15.07.2020 07.07.2020 iný dôvod
16.01.2020 14.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
18.01.2019 16.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
05.07.2018 04.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
08.03.2023
28.10.2019
21.02.2018
15.08.2017

14.06.2024

15.06.2024