Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DENT - PREV, s.r.o.

36512826

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Masarykova 22, 08001 Prešov, Slovenská republika

16.08.2017

Nie je

18832

Oprávnená osoba

Advokátska Kancelária ŠARIŠSKÝ s.r.o.

52511642

Ľubovec 38, 08242 Ľubovec, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.01.2024

18.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.05.2024

25.05.2024