Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18769

15.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
29.07.2020 29.07.2020 iný dôvod
26.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
24.10.2019 23.10.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
28.01.2019 25.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
06.09.2018 06.09.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
17.01.2018 16.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.02.2020
06.12.2017
14.08.2017

24.11.2020

25.11.2020