Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Slovenský zväz hádzanej

30774772

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Trnavská cesta 3273/37, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

15.08.2017

Nie je

18769

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.07.2020

29.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021