Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18636

11.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 05.02.2020
Od 05.02.2020
Od 11.08.2017
11.08.2017 - 04.02.2020
11.08.2017 - 04.02.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 05.02.2020 MUDr. Igor Steiner MPH
11.08.2017 - 04.02.2020 MUDr. Igor Steiner

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.02.2020
10.08.2017

24.11.2020

25.11.2020