Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

00610411

Príspevková organizácia

Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika

11.08.2017

Nie je

18636

Oprávnená osoba

LEGAL POINT s.r.o.

47253495

Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
MUDr. Igor Steiner MPH

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2019

03.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021