Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18351

09.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 09.08.2017
Od 09.08.2017
Od 09.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.04.2022 05.04.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
27.01.2021 25.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
31.01.2020 31.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2019 08.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
06.02.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.04.2022
08.08.2017

06.10.2022

07.10.2022