Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KLIMATI - ČP, spol. s r.o.

34112421

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Železničná 17, 92001 Hlohovec, Slovenská republika

09.08.2017

Nie je

18351

Oprávnená osoba

JUDr. Róbert Spál

42165253

Paulínska 24, 91701 Trnava, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.01.2021

25.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022