Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18294

09.08.2017

09.04.2021

dobrovoľný výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
25.02.2020 - 09.04.2021
25.02.2020 - 09.04.2021
25.02.2020 - 09.04.2021
25.02.2020 - 09.04.2021
02.08.2018 - 24.02.2020
09.08.2017 - 24.02.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.02.2019 14.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.02.2020
01.08.2018
08.08.2017

17.04.2021

18.04.2021