Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Continental Matador Rubber, s.r.o.

36709557

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Terézie Vansovej 1054, 02001 Púchov, Slovenská republika

09.08.2017

Nie je

18294

Oprávnená osoba

KPMG Slovensko Advisory, k.s.

31403417

Dvořákovo nábrežie 10, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.02.2019

14.02.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020