Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17530

02.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.05.2022
Od 01.03.2022
Od 01.03.2022
26.02.2021 - 06.05.2022
01.03.2019 - 25.02.2021
Od 03.01.2018
Od 03.01.2018
Od 03.01.2018
02.08.2017 - 02.01.2018
02.08.2017 - 02.01.2018
02.08.2017 - 02.01.2018
02.08.2017 - 02.01.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.01.2023 23.01.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
27.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.05.2022
28.02.2022
25.02.2021
28.02.2019
02.01.2018
01.08.2017

05.06.2023

06.06.2023