Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17530

02.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.03.2024
Od 06.03.2024
Od 06.03.2024
Od 06.03.2024
Od 06.03.2024
Od 06.03.2024
Od 06.03.2024
Od 06.03.2024
Od 06.03.2024
07.05.2022 - 05.03.2024
01.03.2022 - 05.03.2024
01.03.2022 - 05.03.2024
26.02.2021 - 06.05.2022
01.03.2019 - 25.02.2021
Od 03.01.2018
Od 03.01.2018
Od 03.01.2018
02.08.2017 - 02.01.2018
02.08.2017 - 02.01.2018
02.08.2017 - 02.01.2018
02.08.2017 - 02.01.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.01.2023 23.01.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
27.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
05.03.2024
06.05.2022
28.02.2022
25.02.2021
28.02.2019
02.01.2018
01.08.2017

24.05.2024

25.05.2024