Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KRONOSPAN, s.r.o.

36059323

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Lučenecká cesta č. 1335/21, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

02.08.2017

Nie je

17530

Oprávnená osoba

Ernst & Young Law s. r. o.

47255960

Žižkova 9, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.01.2023

23.01.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024