Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17319

29.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 13.11.2019
Od 29.07.2017
Od 29.07.2017
29.07.2017 - 12.11.2019
29.07.2017 - 21.03.2018
29.07.2017 - 21.03.2018
29.07.2017 - 21.03.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.07.2020 03.07.2020 iný dôvod
02.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
28.06.2019 28.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
08.09.2018 07.09.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
03.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
12.11.2019
21.03.2018
28.07.2017

25.01.2021

25.01.2021