Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Towercom, a.s.

36364568

Akciová spoločnosť

Cesta na Kamzík 14, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

29.07.2017

Nie je

17319

Oprávnená osoba

REVICKÝ a partneri s. r. o.

36863882

Krčméryho 16, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.02.2021

09.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021