Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17238

29.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.02.2020
Od 07.02.2020
Od 07.02.2020
21.03.2018 - 06.02.2020
29.07.2017 - 06.02.2020
29.07.2017 - 06.02.2020
29.07.2017 - 20.03.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
17.08.2020 04.08.2020 iný dôvod
18.01.2019 16.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.02.2020
19.08.2019
20.03.2018
28.07.2017

25.09.2020

26.09.2020