Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Zväz pre skladovanie zásob, a.s.

36366862

Akciová spoločnosť

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

29.07.2017

Nie je

17238

Oprávnená osoba

KPMG Slovensko Advisory, k.s.

31403417

Dvořákovo nábrežie 10, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.02.2021

11.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021