Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17162

28.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 28.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.01.2024 26.01.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
27.07.2023 30.06.2023 iný dôvod
25.01.2023 24.01.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
21.07.2022 30.06.2022 iný dôvod
21.01.2022 11.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
12.07.2021 12.07.2021 iný dôvod
27.01.2021 15.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
10.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
22.01.2020 15.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
09.01.2019 09.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
10.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.07.2017

24.02.2024

25.02.2024