Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MARTES, s.r.o.

31625410

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dlhá 88, 010 09 Žilina, Slovenská republika

28.07.2017

Nie je

17162

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s. r. o.

36860891

Záhradnícka 29, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2024

26.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.04.2024

20.04.2024