Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17001

27.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 27.07.2017
Od 27.07.2017
Od 27.07.2017
Od 27.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
15.02.2024 14.02.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
25.01.2023 23.01.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
16.02.2022 19.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
27.02.2021 26.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
29.01.2020 28.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
06.02.2019 05.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.12.2022
26.07.2017

24.02.2024

25.02.2024