Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17001

27.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 27.07.2017
Od 27.07.2017
Od 27.07.2017
Od 27.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.01.2020 28.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
06.02.2019 05.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
26.07.2017

19.01.2021

19.01.2021