Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

UNIMEDIA, s.r.o.

31380999

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Panónska cesta 7, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

27.07.2017

Nie je

17001

Oprávnená osoba

VRBA & PARTNERS s.r.o.

35918225

Sliezska 9, 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.01.2020

28.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020