Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

16962

27.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.08.2020
Od 26.08.2020
Od 26.08.2020
Od 26.08.2020
Od 26.08.2020
Od 26.08.2020
Od 26.08.2020
Od 26.08.2020
Od 03.03.2020
03.03.2020 - 25.08.2020
03.03.2020 - 25.08.2020
03.03.2020 - 25.08.2020
03.03.2020 - 25.08.2020
24.12.2019 - 25.08.2020
24.12.2019 - 25.08.2020
24.12.2019 - 25.08.2020
24.12.2019 - 02.03.2020
24.12.2019 - 02.03.2020
24.12.2019 - 02.03.2020
24.12.2019 - 02.03.2020
27.07.2017 - 02.03.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 03.03.2020 Ing. Eva Guliková
Od 26.08.2020 Dr. h.c. prof. Ing. Juraj Stern CSc.
Od 26.08.2020 Ing. Peter Kollárik
Od 26.08.2020 Mgr. Ladislav Snopko
Od 26.08.2020 JUDr. Gábor Zászlós
Od 26.08.2020 Ing. Adrián Ďurček
03.03.2020 - 25.08.2020 MUDr. Jozef Dolinský
03.03.2020 - 25.08.2020 JUDr. Marián Valko
03.03.2020 - 25.08.2020 Ing. Michal Ďurkovič
03.03.2020 - 25.08.2020 Ing. Štefan Šabík
27.07.2017 - 16.01.2019 Ing. Štefan Šabík

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.02.2020 10.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2018 08.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.08.2020
02.03.2020
23.12.2019
16.01.2019
26.07.2017

24.11.2020

25.11.2020