Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Nadácia SPP

31818625

Nadácia

Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

27.07.2017

Nie je

16962

Oprávnená osoba

LEGATE, s.r.o.

35846909

Dvořákovo nábrežie 8/A, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Eva Guliková
Dr. h.c. prof. Ing. Juraj Stern CSc.
Ing. Peter Kollárik
Mgr. Ladislav Snopko
JUDr. Gábor Zászlós
Ing. Adrián Ďurček

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.02.2020

10.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021