Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

16757

26.07.2017

12.06.2018

ex offo výmaz

V konaní 5PExre/4/2017 bolo dňa 29.05.2018 vydané uznesenie č.k. 5PExre/4/2017 - 473, ktorým bolo rozhodnuté o výmaze partnera verejného sektora UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 64948242. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.05.2018.


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
24.04.2018 - 12.06.2018
26.07.2017 - 12.06.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
23.04.2018
25.07.2017

19.04.2024

20.04.2024