Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

64948242

Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR

Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 - Michle, Česká republika

26.07.2017

12.06.2018

ex offo výmaz

V konaní 5PExre/4/2017 bolo dňa 29.05.2018 vydané uznesenie č.k. 5PExre/4/2017 - 473, ktorým bolo rozhodnuté o výmaze partnera verejného sektora UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 64948242. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.05.2018.

16757

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.01.2018

31.12.2017

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.06.2023

06.06.2023