Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

16675

26.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.02.2020 18.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
06.06.2019 30.04.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
22.02.2018 12.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.07.2017

19.01.2021

19.01.2021