Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

FIDES Slovakia, s.r.o.

50067125

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Višňová 39, 90045 Malinovo, Slovenská republika

26.07.2017

Nie je

16675

Oprávnená osoba

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.

50099175

Panenská 5, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.02.2020

18.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021