Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

16077

20.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.02.2020
19.09.2019 - 21.02.2020
11.10.2018 - 18.09.2019
20.07.2017 - 10.10.2018
20.07.2017 - 02.03.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
22.02.2020 20.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.03.2019 21.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.02.2018 31.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.02.2020
18.09.2019
10.10.2018
02.03.2018
19.07.2017

15.07.2020

15.07.2020