Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

A R B Trade s.r.o.

36589641

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ružinovská 42, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

20.07.2017

Nie je

16077

Oprávnená osoba

LEGALUM, s. r. o.

52216543

Tomášikova 10/D, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.02.2020

20.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

02.06.2020

02.06.2020