Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

16045

20.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 05.12.2019
Od 20.07.2017
Od 20.07.2017
20.07.2017 - 04.12.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
06.08.2020 05.08.2020 iný dôvod
25.02.2020 25.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
13.08.2019 12.08.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
17.05.2019 16.05.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
25.01.2018 25.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.12.2019
19.07.2017

25.09.2020

26.09.2020