Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Poľnohospodárske družstvo v Jurovej

00191493

Družstvo

pošta Baka, 93004 Jurová, Slovenská republika

20.07.2017

Nie je

16045

Oprávnená osoba

IBL LEGAL s.r.o.

47237350

Štúrova 1090/7, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.02.2020

25.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020