Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

15804

19.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.07.2017
Od 19.07.2017
Od 19.07.2017
Od 19.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
24.01.2019 23.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2018 11.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.02.2021
05.03.2020
02.08.2019
22.02.2019
18.07.2017

30.11.2021

30.11.2021