Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EUROAGRO SENICA s.r.o.

31723519

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Horné Suroviny 1010, 90501 Senica, Slovenská republika

19.07.2017

Nie je

15804

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária POTOMA & Co., s. r. o.

36861898

Panenská 5, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.01.2019

23.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021