Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

15598

18.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 18.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2020 27.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.03.2019 14.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
13.03.2018 13.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
17.07.2017

24.11.2020

25.11.2020