Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Deltrian Slovakia, s.r.o.

36776556

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Weinova 2538/1, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika

18.07.2017

Nie je

15598

Oprávnená osoba

KPMG Slovensko Advisory, k.s.

31403417

Dvořákovo nábrežie 10, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2020

27.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021