Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

15424

14.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
06.08.2020 06.08.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
22.01.2020 15.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
26.07.2019 25.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.01.2019 08.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
13.02.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.07.2017

23.09.2020

24.09.2020