Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SEDASPORT, s.r.o.

36315788

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Staromyjavská 1031/14, 90701 Myjava, Slovenská republika

14.07.2017

Nie je

15424

Oprávnená osoba

Mgr. Janette Adamcová

42019222

Hodžova 261/1, 907 01 Myjava, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.01.2020

15.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020