Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

1533

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 28.07.2017
Od 28.07.2017
Od 28.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
24.02.2020 23.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
30.07.2019 29.07.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
28.01.2019 25.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
27.08.2018 27.08.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
08.02.2018 07.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
01.08.2019
27.07.2017

25.09.2020

26.09.2020