Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DANUBIASERVICE, a.s.

31397549

Akciová spoločnosť

Rožňavská 30, 82104 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1533

Oprávnená osoba

STEFANKOVA | law office s.r.o.

47239077

Vajnorská 8/A, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.02.2020

23.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020