Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14566

07.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 03.03.2020 Ing. Ján Majerčík
Od 03.03.2020 Ing. Rastislav Kupka
07.07.2017 - 01.10.2019 Ing. Milan Hargaš
07.07.2017 - 01.10.2019 Pierre Poncik M.Sc.
07.07.2017 - 01.10.2019 Ing. Ján Szalay
26.09.2017 - 01.10.2019 Ing. Ján Valko
26.09.2017 - 01.10.2019 Ing. Rudolf Slezák
07.07.2017 - 25.09.2017 Ing. Štefan Šabík
07.07.2017 - 25.09.2017 Mgr. Ivana Zelizňáková

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
22.03.2020 20.03.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
29.03.2019 28.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.03.2018 08.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.03.2020
01.10.2019
25.09.2017
06.07.2017

15.07.2020

15.07.2020