Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14566

07.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 07.07.2017 Ing. Milan Hargaš
Od 07.07.2017 Pierre Poncik M.Sc.
Od 07.07.2017 Ing. Ján Szalay
Od 26.09.2017 Ing. Ján Valko
Od 26.09.2017 Ing. Rudolf Slezák
07.07.2017 - 25.09.2017 Ing. Štefan Šabík
07.07.2017 - 25.09.2017 Mgr. Ivana Zelizňáková

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
29.03.2019 28.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.03.2018 08.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.09.2017
06.07.2017

20.07.2019

21.07.2019