Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NAFTA a.s.

36 286 192

Akciová spoločnosť

Votrubova 1, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

07.07.2017

Nie je

14566

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Ján Majerčík
Ing. Rastislav Kupka

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.03.2020

20.03.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020