Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14526

07.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
27.01.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
25.02.2019 25.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
06.07.2018 31.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.07.2017

23.09.2020

24.09.2020